HEULE - zpětné zahlubování. zpětné sražení hrany, srážeč, SNAP, COFA, BSF

HEULE – zpětné zahlubování. zpětné sražení hrany, srážeč, SNAP, COFA, BSF

HEULE – zpětné zahlubování. zpětné sražení hrany, srážeč, SNAP, COFA, BSF